Tôi muốn biết ai sẽ giơ tay...xin làm!

29/04/2020 06:58
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Trong công việc thường đặt ra các câu hỏi là “Làm gì, Làm như thế nào và Ai làm?”. Câu hỏi "Ai làm?" tuy ở cuối nhưng rất quan trọng.

Ngày 23/4, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác.

Một trong những nội dung quan trọng trong hội nghị là công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những nhấn mạnh về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội tới.

Bày tỏ quan điểm với Giáo dục Việt Nam, ông Vũ Quốc Hùng – Nguyên Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương cho rằng, việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

Tôi muốn biết ai sẽ giơ tay...xin làm! ảnh 1
Ông Vũ Quốc Hùng cho rằng "ai làm" sẽ rất quan trọng trong công tác lựa chọn nhân sự cho đại hội sắp tới. Ảnh: Ngọc Quang

Theo vị Nguyên phó Chủ nghiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương: “Việc chuẩn bị nhân sự là một chuyện vô cùng quan trọng, bởi vì, trước đây trong công việc chúng tôi thường đặt ra các câu hỏi là “Làm gì, làm như thế nào và ai làm?”, sẽ có rất nhiều việc làm, làm như thế nào cũng có rất nhiều cách để làm nhưng cái cuối cùng là ai thực hiện.

Vị trí câu hỏi có thể khác nhau nhưng câu hỏi “ai làm?” là rất quan trọng, đây là câu hỏi mang tính then chốt.

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư vừa rồi là mang tính tổng kết của cả quá trình cách mạng chúng ta thực hiện. Mà không với chỉ cách mạng đâu mà còn cả cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Bằng kinh nghiệm của thế giới, bằng kinh nghiệm của cách mạng tháng Mười Nga, những điều đạt được và chưa đạt được của Liên bang Xô viết và bằng kinh nghiệm thực tế của Việt Nam, Tổng bí thư đã đại diện cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu những điều đó tôi nghĩ là rất chí lý, chí tình.

Bây giờ chúng ta phải hành động.

Tôi muốn biết ai sẽ giơ tay...xin làm! ảnh 2
Cán bộ tốt là cán bộ nào?

Để thực hiện được những điều đó thì chúng ta phải có 2 yếu tố là tổ chức mạnh và con người mạnh”.

Nêu các bài học đã qua, ông Vũ Quốc Hùng viện dẫn: “Những bài học của chúng ta qua quá trình gập ghềnh, những lúc lên xuống, cũng chính là do trong công tác tổ chức, nhất là trong công tác cán bộ của chúng ta đặt ra nhiều vấn đề.

Vì vậy, những con người điều hành phải là những con người thật sự tâm huyết có trí tuệ, luôn luôn lắng nghe nhân dân, những người ấy luôn luôn sáng tạo, luôn thay đổi.

Thay đổi ở đây, không phải là thay đổi quan điểm, lập trường mà thay đổi phù hợp với thực tiễn đời sống nhân dân.

Những con người như vậy là những con người biết tận dụng, biết lắng nghe trí tuệ của nhân dân.

Như vậy việc lựa chọn nhân sự mới theo tinh thần của đồng chí Tổng bí thư được tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng.

Tuyên truyền ở đây không phải là khua chiêng gõ mõ mà phải đưa được những ý tưởng lựa chọn nhân sự đó đi vào cuộc sống.

Thực tế sẽ thực hiện những lời của đồng chí Tổng Bí thư ấy như thế nào? Những con người nào sẽ thực hiện ý tưởng đó”, ông Vũ Quốc Hùng bày tỏ.

“Đó vẫn là những con người trong các tổ chức chứ không phải con người cá nhân được.

Chúng ta đã có một hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương, do vậy, nếu chúng ta xây dựng được tổ chức mạnh, tổ chức ấy tập hợp được nhiều cá thể mạnh sẽ tạo thành một bức tường bê tông bảo vệ Đảng khỏi những tiêu cực.

Đồng chí Tổng bí thư cũng đã nhắc lại những điều của Lenin, đó là việc xây dựng tổ chức mạnh. Khi nói về tổ chức, Lenin đã tứng nói: “Hãy cho chúng tôi một tổ chức những người cách mạng, và chúng tôi sẽ đảo ngược nước Nga”.

Như vậy trước hết để chọn lựa được cán bộ đáp ứng được nhu cầu thực tiễn thì từ sức mạnh hạt nhân cơ sở đảng phải thật sự trong sạch, vững mạnh", Nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực ủy Ban kiểm tra nêu.

Lại Cường