Tôn Tằng Vân Thủy, Quảng Ngãi, THPT Lê Trung Đình (836)

26/04/2012 21:20
(GDVN) - Tôn Tằng Vân Thủy đến từ Quảng Ngãi và hiện đang là học sinh của Trường THPT Lê Trung Đình >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
 Tôn Tằng Vân Thủy, Quảng Ngãi, THPT Lê Trung Đình (836) ảnh 1
 Tôn Tằng Vân Thủy, Quảng Ngãi, THPT Lê Trung Đình (836) ảnh 2
 Tôn Tằng Vân Thủy, Quảng Ngãi, THPT Lê Trung Đình (836) ảnh 3
 Tôn Tằng Vân Thủy, Quảng Ngãi, THPT Lê Trung Đình (836) ảnh 4
 Tôn Tằng Vân Thủy, Quảng Ngãi, THPT Lê Trung Đình (836) ảnh 5
Thủy hơi nhát 1 tí, zui zẻ, thích đi du lịch khắp nơi, tương lai muốn làm giáo viên mầm non.
 Tôn Tằng Vân Thủy, Quảng Ngãi, THPT Lê Trung Đình (836) ảnh 6
 Tôn Tằng Vân Thủy, Quảng Ngãi, THPT Lê Trung Đình (836) ảnh 7
 Tôn Tằng Vân Thủy, Quảng Ngãi, THPT Lê Trung Đình (836) ảnh 8
 Tôn Tằng Vân Thủy, Quảng Ngãi, THPT Lê Trung Đình (836) ảnh 9
 Tôn Tằng Vân Thủy, Quảng Ngãi, THPT Lê Trung Đình (836) ảnh 10