Khen thưởng thực chất nhìn từ PVTrans

Khen thưởng thực chất nhìn từ PVTrans
(GDVN) - Với sự công tâm, thực chất và không ngừng đổi mới, văn hoá khen thưởng tại Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã đi vào lòng người.