Trần My My, Gia Lai, THPT chuyên Hùng Vương (974)

30/04/2012 13:50
(GDVN) - Trần My My đến từ Gia Lai hiện bạn đang là học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần My My, Gia Lai, THPT chuyên Hùng Vương (974) ảnh 1
My My là một người vui vẻ, hòa đồng, thích chụp ảnh và tham gia các hoạt động xã hội...
Trần My My, Gia Lai, THPT chuyên Hùng Vương (974) ảnh 2
Trần My My, Gia Lai, THPT chuyên Hùng Vương (974) ảnh 3
Trần My My, Gia Lai, THPT chuyên Hùng Vương (974) ảnh 4
Trần My My, Gia Lai, THPT chuyên Hùng Vương (974) ảnh 5
Trần My My, Gia Lai, THPT chuyên Hùng Vương (974) ảnh 6
Trần My My, Gia Lai, THPT chuyên Hùng Vương (974) ảnh 7
Trần My My, Gia Lai, THPT chuyên Hùng Vương (974) ảnh 8
Trần My My, Gia Lai, THPT chuyên Hùng Vương (974) ảnh 9
Trần My My, Gia Lai, THPT chuyên Hùng Vương (974) ảnh 10