Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049)

10/06/2012 14:00
(GDVN) -Trần Thị Bảo Thoa đến từ TP.HCM, hiện đang là sinh viên trường CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 1
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 2
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 3
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 4
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 5
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 6
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 7
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 8
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 9
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 10
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 11
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 12
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 13
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 14
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 15
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 16
Trần Thị Bảo Thoa, TP.HCM, CĐ phát thanh truyền hình 2 TP.HCM (2049) ảnh 17