Trần Thị Hiền, Hải Dương, THPT Kinh Môn 2 (942)

29/04/2012 12:00
(GDVN) - Trần Thị Hiền đến từ Hải Dương hiện đang học tại THPT Kinh Môn 2.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần Thị Hiền, Hải Dương, THPT Kinh Môn 2 (942) ảnh 1
Mình thích shopping, chơi thể thao, đi dạo và tụ tập với bạn bè, mong muốn được đi du lịch khắp mọi nơi.
Trần Thị Hiền, Hải Dương, THPT Kinh Môn 2 (942) ảnh 2
Trần Thị Hiền, Hải Dương, THPT Kinh Môn 2 (942) ảnh 3
Trần Thị Hiền, Hải Dương, THPT Kinh Môn 2 (942) ảnh 4
Trần Thị Hiền, Hải Dương, THPT Kinh Môn 2 (942) ảnh 5
Trần Thị Hiền, Hải Dương, THPT Kinh Môn 2 (942) ảnh 6
Trần Thị Hiền, Hải Dương, THPT Kinh Môn 2 (942) ảnh 7
Trần Thị Hiền, Hải Dương, THPT Kinh Môn 2 (942) ảnh 8
Trần Thị Hiền, Hải Dương, THPT Kinh Môn 2 (942) ảnh 9
Trần Thị Hiền, Hải Dương, THPT Kinh Môn 2 (942) ảnh 10