Trần Thị Hòa, Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân (1797)

29/05/2012 13:00
(GDVN) - Trần Thị Hòa đến từ Hà Nội và hiện bạn đang là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần Thị Hòa, Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân (1797) ảnh 1
Nga thích đọc sách, nghe nhạc, shopping, đi du lịch và ăn quà vặt
Trần Thị Hòa, Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân (1797) ảnh 2
Trần Thị Hòa, Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân (1797) ảnh 3
Trần Thị Hòa, Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân (1797) ảnh 4
Trần Thị Hòa, Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân (1797) ảnh 5
Trần Thị Hòa, Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân (1797) ảnh 6
Trần Thị Hòa, Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân (1797) ảnh 7
Trần Thị Hòa, Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân (1797) ảnh 8
Trần Thị Hòa, Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân (1797) ảnh 9