Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659)

23/05/2012 15:00

(GDVN) - Trần Thị  Minh Hằng đến từ Hà Nội hiện đang là sinh viên trường CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 1
Sở thích của Hằng là múa, hát, shopping, đi xem phim và tụ tập bạn bè.
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 2
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 3
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 4
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 5
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 6
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 7
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 8
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 9
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 10
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 11
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 12
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 13
Trần Thị Minh Hằng, Hà Nội, CĐ Sư phạm Trung Ương Hà Nội (1659) ảnh 14