Trần thị Như Diễm, Gia Lai, THPT Pleiku (665)

23/04/2012 00:50
(GDVN) -Trần Thị Như Diễm, đến từ Gia Lai, là học sinh trường THPT Pleiku  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần thị Như Diễm, Gia Lai, THPT Pleiku (665) ảnh 1
Trần thị Như Diễm, Gia Lai, THPT Pleiku (665) ảnh 2
Trần thị Như Diễm, Gia Lai, THPT Pleiku (665) ảnh 3
Trần thị Như Diễm, Gia Lai, THPT Pleiku (665) ảnh 4
Trần thị Như Diễm, Gia Lai, THPT Pleiku (665) ảnh 5
Trần thị Như Diễm, Gia Lai, THPT Pleiku (665) ảnh 6