Trần Thị Phượng, ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội (1290)

10/05/2012 11:40
(GDVN) - Trần Thị Phượng hiện đang học tại ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần Thị Phượng, ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội (1290) ảnh 1
Mình rất vui khi được tham gia cuộc thi này.
Trần Thị Phượng, ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội (1290) ảnh 2
Trần Thị Phượng, ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội (1290) ảnh 3
Trần Thị Phượng, ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội (1290) ảnh 4
Trần Thị Phượng, ĐH Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội (1290) ảnh 5