Trần Thị Quỳnh Nga, Gia Lai, Đại Học Tài Chính Kế Toán (846)

26/04/2012 23:00
(GDVN) - Trần Thị Quỳnh Nga đến từ Gia Lai và hiện đang học tại Đại Học Tài Chính Kế Toán.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần Thị Quỳnh Nga, Gia Lai, Đại Học Tài Chính Kế Toán (846) ảnh 1
Mình rất muốn thông qua cuộc thi này mình có thể kết bạn nhiều nơi trên Đất Nước.
Trần Thị Quỳnh Nga, Gia Lai, Đại Học Tài Chính Kế Toán (846) ảnh 2
Trần Thị Quỳnh Nga, Gia Lai, Đại Học Tài Chính Kế Toán (846) ảnh 3
Trần Thị Quỳnh Nga, Gia Lai, Đại Học Tài Chính Kế Toán (846) ảnh 4
Trần Thị Quỳnh Nga, Gia Lai, Đại Học Tài Chính Kế Toán (846) ảnh 5
Trần Thị Quỳnh Nga, Gia Lai, Đại Học Tài Chính Kế Toán (846) ảnh 6
Trần Thị Quỳnh Nga, Gia Lai, Đại Học Tài Chính Kế Toán (846) ảnh 7