Trần Thị Thu Hà, Gia Lai, ĐH Tài Chính - Kế Toán (1282)

10/05/2012 09:00
(GDVN) -Thí sinh Trần Thị Thu Hà đến từ Gia Lai, hiện là sinh viên trường ĐH Tài Chính - Kế Toán. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần Thị Thu Hà, Gia Lai, ĐH Tài Chính - Kế Toán (1282) ảnh 1
Trần Thị Thu Hà, Gia Lai, ĐH Tài Chính - Kế Toán (1282) ảnh 2
Trần Thị Thu Hà, Gia Lai, ĐH Tài Chính - Kế Toán (1282) ảnh 3
Trần Thị Thu Hà, Gia Lai, ĐH Tài Chính - Kế Toán (1282) ảnh 4
Trần Thị Thu Hà, Gia Lai, ĐH Tài Chính - Kế Toán (1282) ảnh 5
Trần Thị Thu Hà, Gia Lai, ĐH Tài Chính - Kế Toán (1282) ảnh 6