Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562)

19/05/2012 11:00
GDVN- Trần Thị Thu Thảo đến từ Thanh Hóa, hiện đang học tại trường CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.  >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 1
Thu Thảo là người vui vẻ, hòa đồng. Sở thích của cô là nghe nhạc, đọc truyện tranh, lướt web...
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 2
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 3
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 4
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 5
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 6
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 7
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 8
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 9
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 10
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 11
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 12
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 13
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 14
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 15
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 16
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 17
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 18
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 19
Trần Thị Thu Thảo, Thanh Hóa, CĐ Kinh tế Công nghiệp Hà Nội (1562) ảnh 20