Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943)

29/04/2012 12:20
(GDVN) - Trần Thị Xuân Quí đến từ Bình Định hiện đang học tại  ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu.>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 1
Mình là người thích đi du lịch, thích khám phá những vùng đất mới lạ.
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 2
Mình là người dễ gần, hòa đồng và thích kết bạn với tất cả mọi người.
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 3
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 4
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 5
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 6
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 7
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 8
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 9
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 10
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 11
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 12
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 13
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 14
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 15
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 16
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 17
Trần Thị Xuân Quí, Bình Định, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu (943) ảnh 18