Trần Thị Xuân, Vĩnh Phúc, CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội (1262)

09/05/2012 15:40
(GDVN) - Thí sinh Trần Thị Xuân đến từ Vĩnh Phúc, hiện là sinh viên trường CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trần Thị Xuân, Vĩnh Phúc, CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội (1262) ảnh 1
Sở thích của Xuân: thích đi du lịch, mua sắm, đặc biệt thích lên facebook nói chuyện với bạn bè.
Trần Thị Xuân, Vĩnh Phúc, CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội (1262) ảnh 2
Xuân ghét những người hay nói dối, ghét con trai không chung thủy.
Trần Thị Xuân, Vĩnh Phúc, CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội (1262) ảnh 3
Trần Thị Xuân, Vĩnh Phúc, CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội (1262) ảnh 4
Trần Thị Xuân, Vĩnh Phúc, CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội (1262) ảnh 5
Trần Thị Xuân, Vĩnh Phúc, CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội (1262) ảnh 6
Trần Thị Xuân, Vĩnh Phúc, CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội (1262) ảnh 7
Trần Thị Xuân, Vĩnh Phúc, CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội (1262) ảnh 8
Trần Thị Xuân, Vĩnh Phúc, CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội (1262) ảnh 9
Trần Thị Xuân, Vĩnh Phúc, CĐ Kinh Tế - Công Nghiệp Hà Nội (1262) ảnh 10