Nhức nhối xuất lậu khoáng sản

26/03/2012 08:58 Theo ANTĐ
Ban Chỉ đạo 127/TW cho biết, hoạt động xuất khẩu trái phép khoáng sản vẫn diễn biến phức tạp. 

Hải quan Quảng Ninh bắt giữ một vụ xuất lậu than

Bên cạnh đó, gia tăng hành vi không khai báo hải quan đối với những loại khoáng sản có giá trị kinh tế lớn để xuất cùng các loại khoáng sản có giá trị thấp. Năm 2011, các địa phương đã thu giữ, xử lý 124.023 tấn khoáng sản các loại. 

Theo đại diện Bộ Công an (thành viên Ban Chỉ đạo 127/TW), việc cấp phép khai thác khoáng sản tràn lan tại các địa phương, quản lý lỏng lẻo đã khiến không ít doanh nghiệp khi được cấp giấy phép đã không đầu tư công nghệ chế biến sâu, mà tìm mọi cách cấu kết với đối tượng nước ngoài xuất lậu khoáng sản thô. Các địa bàn trọng điểm xảy ra tình trạng này là: Móng Cái (Quảng Ninh); Tân Thanh (Lạng Sơn); Tà Lùng (Cao Bằng); Nậm Cắn (Nghệ An); Tịnh Biên, Vĩnh Xương (An Giang)…


Theo ANTĐ