Nhiều chương trình ở Hội sách TP.HCM 2012 bị hủy

19/03/2012 08:03 Theo PL TP HCM
Trong khoảng 50 chương trình hoạt động sẽ diễn ra tại hội sách từng được công bố rộng rãi sẽ có khoảng 10 chương trình bị hủy.

Theo Ban tổ chức Hội sách TP.HCM 2012, trong khoảng 50 chương trình hoạt động sẽ diễn ra tại hội sách từng được công bố rộng rãi, có khoảng 10 chương trình bị hủy vì những lý do chủ quan và khách quan.

Một số chương trình bị hủy: Giao lưu với nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn quanh quyển sách Hiện tượng học tinh thần của triết gia G.W.F.Hegel, giao lưu với tác giả Võ Đắc Danh nhân ra mắt quyển sách Đời chợ - Chợ đời, giao lưu với diễn giả Nguyễn Thị Từ Huy và TS Phạm Quốc Lộc nhân giới thiệu sách Theo đuổi tri thức, giao lưu với TS Nguyễn Xuân Sanh và TS Phạm Quốc Khánh nhân ra mắt quyển Cuộc cạnh tranh chất xám vĩ đại…

Theo PL TP HCM