Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420)

14/05/2012 08:00
(GDVN) - Trịnh Thị Nôel đến từ Hải Phòng và hiện đang là học sinh của Trường THPT Lý Thường Kiệt >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 1
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 2
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 3
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 4
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 5
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 6
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 7
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 8
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 9
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 10
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 11
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 12
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 13
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 14
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 15
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 16
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 17
Trịnh Thị Nôel, Hải Phòng, THPT Lý Thường Kiệt (1420) ảnh 18