Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509)

17/05/2012 12:40

(GDVN)-Trịnh Thị Phú Luôn đến từ Sóc Trăng và hiện đang là sinh viên trường Đại Học Võ Trường Toản>>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 1
Bạn bè thường gọi Phú Luôn là Bé Min (có lẻ do Phú Luôn hơi nhỏ con). Phú Luôn
năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất lớp Cao đẳng tài chính ngân hàng của trường ĐH Võ Trường Toản. Phú Luôn rất thích tham gia các hoạt động có ích và làm quen được thật nhiều bạn mới. Phương châm sống của Phú Luôn là "Sống là không chờ đợi", vì thế Phú Luôn luôn chủ động, nắm bắt mọi cơ hội. Đó cũng chính là lý do Phú Luôn tham gia cuộc thi này. Mong được các bạn ủng hộ nhé!
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 2

Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 3
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 4
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 5
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 6
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 7
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 8
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 9
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 10

Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 11
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 12

Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 13
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 14
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 15
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 16
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 17
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 18
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 19

Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 20

Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 21
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 22
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 23

Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 24

Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 25
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 26
Trịnh Thị Phú Luôn, Sóc Trăng, Đại Học Võ Trường Toản (1509) ảnh 27