Trường Lý Tự Trọng luôn giữ vững truyền thống sai phạm về tài chính (4)

28/05/2019 06:57
Hưng Long
(GDVN) - Theo Kết luận của Thanh tra được niêm yết công khai thì suốt 3 năm liền, nhà trường luôn giữ vững truyền thống sai phạm về tài chính.

Kết luận Thanh tra của Thành phố Buôn Ma Thuột thể hiện gì?

Trong suốt từ năm 2015 – 2018, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có thiếu sót, khuyết điểm là tính không đúng về phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, tính lương, phụ cấp trong thời gian hưởng chế độ thai sản…

Trong năm 2016, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng thanh toán tiền vé tàu xe nghỉ phép vượt thực tế quy định, dẫn đến Phòng Tài chính Kế hoạch xuất toán năm 2015 là 17.001.994 đồng; năm 2016 là 25.413.409 đồng;

Trường Lý Tự Trọng luôn giữ vững truyền thống sai phạm về tài chính (4) ảnh 1
Kết luận sai phạm xảy ra tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được niêm yết công khai. (Ảnh: H.L)

Việc lập các chứng từ thanh toán việc mua sắm văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ còn một số chứng từ thiếu phiếu đề xuất, phê duyệt; hóa đơn Giá trị gia tăng thiếu chữ ký người mua.

Tính đến ngày 23/3/2018, nhà trường chưa nộp vào ngân sách Thành phố số tiền do xuất toán là 13.590.620 đồng.

Thanh tra Thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu nhà trường cần cập nhật kịp thời và tính chính xác tình hình tăng lương, phụ cấp thâm niên để tính phần thu của cán bộ, giáo viên, nhân viên về các khoản Bảo hiểm xã hội, y tế. thất nghiệp;

Và nộp các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn về cơ quan bảo hiểm kịp thời, chính xác, tránh trường hợp nộp thừa, thiếu về các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn.

Trong 3 năm học 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018, nhà trường lập sổ quỹ, các chừng từ thu, chi và theo dõi kịp thời việc thu, chi các quỹ.

Cuộc họp đầu năm học của Hội Cha mẹ học sinh đều tiến hành công khai các khoản thu chi đóng góp của Cha Mẹ học sinh năm học trước và bàn bạc thống nhất chủ trương thu, chi năm học mới.

Chứng từ thu của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được tổng hợp theo từng cuốn phiếu thu, không mở sổ theo dõi chi tiết thu cho từng đơn vị lớp, nên việc cập nhật, theo dõi chi tiết cho từng cá nhân học sinh về miễn giảm, thất thu chưa kịp thời và chính xác.

Trên cơ sở thống nhất chủ trương tại cuộc họp Hội Cha mẹ học sinh với Ban giám hiệu nhà trường đầu năm học về các khoản thu, chi khác, nhà trường cùng đại diện Hội Cha mẹ học sinh lập tờ trình gửi đến Ủy ban nhân dân phường Tân Tiến xin ý kiến, chủ trương và được Ủy ban nhân dân phường phê duyệt.

Quỹ Hội Cha mẹ học sinh từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2017 – 2018, thực hiện thu, chi theo kế hoạch đã được Hội Cha mẹ học sinh thống nhất từ đầu năm học.

Các khoản chi đều thực hiện theo quy định tại Thông tư 55/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Các khoản thu, chi đều do Hội Cha mẹ học sinh đứng ra tổ chức thu, chi và lập các chứng từ thu, chi.

Chứng từ các khoản thu chi bị mất, kế toán đột ngột nghỉ việc

Năm học 2015 – 2016 và 2016 – 2017, Hội Cha mẹ học sinh thực hiện không tốt việc lưu trữ chứng từ thu, chi và đây là thiếu sót của nhà trường cùng Hội Cha mẹ học sinh cần phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Quỹ đóng góp xây dựng nhà hiệu bộ nhà trường đã nộp đủ vào ngân sách phường Tân Tiến vào ngày 26/12/2017; hiện nay (tức đến tháng 3/2018) còn 17.980.000 đồng, nhà trường đang trả lại học sinh số tiền thừa trên.

Quỹ học 2 buổi nhà trường đã chấm dứt chi từ tháng 10/2017, số tiền đã thu đầu năm học 2017 – 2018, trường đã trả lại cho cha mẹ học sinh.

Trường Lý Tự Trọng luôn giữ vững truyền thống sai phạm về tài chính (4) ảnh 2
Cô Lê Ngọc Hải - Kế toán Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã nghỉ việc. (Ảnh: H.L)

Quỹ vận động, đóng góp sửa chữa, xây dựng (từ năm học 2015 – 2016 đến năm 2017 – 2018) huy động đóng góp làm bê-tông, sửa chữa, trám vá sân trường, sửa chữa hệ thống điện, nước; làm bảng mica, bản chỉ dẫn; cải tạo, sửa chữa bồn hoa, sơn tường rào…

Căn cứ chủ trương được thống nhất tại cuộc họp đầu năm giữa nhà trường với Hội Cha mẹ học sinh, phê duyệt của Ủy ban nhân dân phường và Kế hoạch thu, chi; nhà trường và Hội Cha mẹ học sinh thực hiện sửa chữa, mua sắm đều tiến hành các thủ tục.

Nhà trường cùng Hội Cha mẹ học sinh tiến hành khảo sát, lập dự toán, ký hợp đồng, thuê nhân công và nghiệm thu công trình hoàn thành.

Trường Lý Tự Trọng luôn giữ vững truyền thống sai phạm về tài chính (4) ảnh 3

Cô giáo Tân đã bị tước bỏ quyền lợi, trực tiếp rơi vào vòng nguy hiểm 

Năm 2017 – 2018, nhà trường xin chủ trương Ủy ban nhân dân phường và thực hiện thu tiền phu huynh trước khi có Công văn số 714/CV-PGD&ĐT ngày 23/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Công tác thu và đóng bảo hiểm y tế cho học sinh năm học 2016 – 2017, bộ phận kế toán nhà trường thực hiện thu và chậm nộp 4 học sinh. Nhà trường đã thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm cô Lê Ngọc Hải – Kế toán của trường.

Phần kết luận của Thanh tra Thành phố Buôn Ma Thuột có nêu rõ, nhà trường lập bảng lương và thanh toán không đúng về phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, tính lương, phụ cấp thời gian hưởng chế độ thai sản…

Từ đó, dẫn đến xuất toán 2 năm 2015 và 2016 là 42.415.403 đồng. Công tác thu và đóng Bảo hiểm y tế cho học sinh năm 2016 – 2017, bộ phận kế toán của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng thực hiện thu và chậm nộp 4 học sinh.

Sai sót này thuộc về cô Lê Ngọc Hải – Kế toán trường và cô Hải đã nghỉ việc.

Việc lập các chứng từ chi thanh toán việc mua sắm văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ còn một số chứng từ thiếu phiếu đề xuất, phê duyệt; hóa đơn Giá trị gia tăng thiếu chữ ký người mua.

Thanh tra Thành phố Buôn Ma Thuột đã kiến nghị tổ chức họp Ban giám hiệu, Kế toán trường để kiểm điểm thiếu sót trong công tác hoạch toán kế toán; thu, chi ngân sách;

Thu, chi khác được nêu phần kết luận nhằm rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót và thực hiện đúng nguyên tắc tài chính kế toán theo quy định.

Thu hồi nộp tiền xuất toán năm 2016 còn thiếu vào ngân sách Thành phố số tiền 13.590.620 đồng.

(Còn tiếp)

Hưng Long