Trương Mỹ Ngọc, Sóc Trăng, THPT Lê Lợi (1788)

29/05/2012 08:30
(GDVN) - Trương Mỹ Ngọc đến từ Sóc Trăng và hiện đang là học sinh của Trường THPT Lê Lợi >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trương Mỹ Ngọc, Sóc Trăng, THPT Lê Lợi (1788) ảnh 1
Trương Mỹ Ngọc, Sóc Trăng, THPT Lê Lợi (1788) ảnh 2
Trương Mỹ Ngọc, Sóc Trăng, THPT Lê Lợi (1788) ảnh 3
Trương Mỹ Ngọc, Sóc Trăng, THPT Lê Lợi (1788) ảnh 4

Trương Mỹ Ngọc, Sóc Trăng, THPT Lê Lợi (1788) ảnh 5
Trương Mỹ Ngọc, Sóc Trăng, THPT Lê Lợi (1788) ảnh 6

Trương Mỹ Ngọc, Sóc Trăng, THPT Lê Lợi (1788) ảnh 7