Trương Thị Kim Dung, TP Hồ Chí Minh, Đại Học Lao động Xã hội (1652)

23/05/2012 12:40

(GDVN) - Trương Thị Kim Dung đến từ TP Hồ Chí Minh hiện nay đang là sinh viên trường Đại Học Lao động Xã hội >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi

Trương Thị Kim Dung, TP Hồ Chí Minh, Đại Học Lao động Xã hội (1652) ảnh 1
Trương Thị Kim Dung, TP Hồ Chí Minh, Đại Học Lao động Xã hội (1652) ảnh 2
Trương Thị Kim Dung, TP Hồ Chí Minh, Đại Học Lao động Xã hội (1652) ảnh 3
Trương Thị Kim Dung, TP Hồ Chí Minh, Đại Học Lao động Xã hội (1652) ảnh 4
Trương Thị Kim Dung, TP Hồ Chí Minh, Đại Học Lao động Xã hội (1652) ảnh 5
Trương Thị Kim Dung, TP Hồ Chí Minh, Đại Học Lao động Xã hội (1652) ảnh 6
Trương Thị Kim Dung, TP Hồ Chí Minh, Đại Học Lao động Xã hội (1652) ảnh 7
Trương Thị Kim Dung, TP Hồ Chí Minh, Đại Học Lao động Xã hội (1652) ảnh 8
Trương Thị Kim Dung, TP Hồ Chí Minh, Đại Học Lao động Xã hội (1652) ảnh 9
Trương Thị Kim Dung, TP Hồ Chí Minh, Đại Học Lao động Xã hội (1652) ảnh 10