Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912)

28/04/2012 12:00
(GDVN) - Trương Thị Thu Hương đến từ Thái Nguyên là sinh viên Trường CĐ Kinh tế tài chính Thái Nguyên >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 1
Hương là cô gái tự tin, hài hước, biết lắng nghe. Hương mong muốn được trở thành gương mặt đại diện cho báo
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 2
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 3
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 4
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 5
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 6
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 7
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 8
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 9
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 10
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 11
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 12
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 13
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 14
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 15
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 16
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 17
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 18
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 19
Trương Thị Thu Hương, Thái Nguyên, CĐ KT Tài chính Thái Nguyên (912) ảnh 20