1 người thì không thể!

02/02/2012 18:51 Sưu tầm
(GDVN) - Ông bố hỏi đứa con vừa đi học về.

- Thầy có biết là bố giúp con làm bài ở nhà không?

- Theo con thì… có! Bởi thầy nói rằng không thể một người mà gây ra nhiều lỗi lầm như thế!

Sưu tầm