Ai lấy tiền của bố

30/06/2012 14:07 (st)
(GDVN) -Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo:
- Đứa nào lấy tiền trong túi của bố? Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa: - Sao anh không nghĩ là em lấy? - Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy! - Tại sao? - Bởi vì vẫn còn lại một ít.
(st)