Ai ngu?

17/07/2012 08:57 TV (st)
(GDVN) - Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn
TV (st)