Ăn "dưa bở"

09/05/2012 12:21 TV (st)
(GDVN) - Đừng vội mừng khi được mời ăn nhé!
TV (st)