Anh anh yêu em em

16/01/2012 09:31 Sưu tầm
(GDVN) - Một chàng trai xúc động nghẹn ngào nói với cô gái:
- Em có biết… biết… rằng… anh… anh… yêu… yêu em… không? - Vậy thì để anh ấy nói với em. - Không… phải vậy… mà tức là anh… yêu… em em. - Thế thì anh đi mà nói với nó. - Trời ơi là trời, không phải thế… thế, ý anh nói là anh… anh… yêu… em em.
Sưu tầm