Bài văn khiến phụ huynh rơi lệ

04/07/2012 11:34
Chưa hẳn đã phải quá hay nhưng bài văn đã làm bố Đậu Đậu phải rơi lệ, vì sao vậy?