Bẫy chồng

09/04/2012 11:39 Tạ Vân (st)
(GDVN) - Dù cũ những đây lại là cách bẫy hiệu quả để chồng nhận tội dễ dàng

Vợ đay nghiến chồng: 

- "Hôm qua anh đi với gái phải không?"

- Làm gì có.

- Đừng cãi, em gọi cho anh nó bắt máy.

- Hic, anh sai rồi. Thế nó nói gì với em?

- Nó bảo: " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được".

- !!!!!
Tạ Vân (st)