Cái tội hay triết lý

20/08/2012 09:37 TL (st)
(GDVN) - Gặp trường hợp 1 tay hay triết lý dậy đời...
TL (st)