Cầm tinh con gì?

29/03/2012 17:37 Tạ Vân (st)
(GDVN) - Ông khách đến nhà, hỏi một cháu trai 10 tuổi:

- Cháu cầm tinh con gì?- Con khỉ, con lợn và con bò ạ.- Sao lại như vậy được?- Lúc cháu nghịch thì bố bảo là đồ con khỉ,-khi cháu tắm thì mẹ bảo là bẩn như lợn và-khi xem sổ liên lạc thì ông bảo cháu là con bò ạ.

Tạ Vân (st)