Cắn vào lưỡi

12/01/2012 15:26 Sưu tầm
(GDVN) - Có hai con rắn độc đang bò.
Một con quay lại hỏi con kia: - Tụi mình là rắn độc phải không? - Đúng vậy, rất độc. Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không? - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. Mà sao mày hỏi hoài vậy? - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ.
Sưu tầm