Cắt tóc chuyên nghiệp

16/04/2012 19:48 TV (st)
(GDVN) - Nghệ thuật bao giờ cũng khiến người ta phải ngỡ ngàng
TV (st)