Chế: Xuân Bắc nói Giáo sư rất chi là ngu

11/08/2012 10:32 TL (st)
(GDVN) - Câu hỏi dành cho GS Xoay: Theo GS "ngu" nghĩa là gì?
TL (st)