Chơi xỏ trọng tài

19/04/2012 08:14 TV (st)
(GDVN) - Sau trận đấu, phóng viên tới phỏng vấn trọng tài
TV (st)