Chửi cả họ

26/07/2012 11:12 Mai (st)
(GDVN) - Chàng trai đang chuẩn bị vào phòng thi thì cậu bạn gọi giật lại: "Mẹ mày".

Chàng trai chưa hết bàng hoàng thì cậu bạn lại tiếp tục:

- Cha mày.

- Bà nội mày.

- Tổ cha mày.

- Cả dòng họ nhà mày.

Đến lúc này thì chàng trai thực sự cảm thấy nóng mặt, đang chuẩn bị xông vào ăn thua đủ với bạn thì cậu bạn nói tiếp:

- Đều mong mày thành đạt. Ráng lên nha mày.

- !!!!!

Mai (st)