Đằng nào cũng chết

09/11/2012 11:13 ST
(GDVN) - Đúng thật chỉ có thể là...bạn gái chúng mình!

BạnGái: Anh Thấy em có mập không

BạnTrai: Không

BạnGái: Anh nói dối em ghét anh

BạnTrai: có

BạnGái: Sao anh dám chê tui tui ghét anh

ST