Đánh đố nhau

30/07/2012 09:19 Mai (st)
(GDVN) -Một người bán bánh mỳ đang rao. Bỗng dưng có tiếng gọi: "Bánh mỳ ơi".

- Ơi, bánh mỳ đây.

 Có tiếng vọng lại:

 - Đố mày biết tao ở đâu.

 - !!!!!

Mai (st)