Dạy người yêu cách phòng thân

12/07/2012 10:39 TL (st)
(GDVN) - Dạy theo kiểu này thì đúng là "bó tay"
TL (st)