Đọc trộm nhật ký

19/06/2012 08:43 TV(st)
(GDVN) - Mẹ xem trộm nhật ký của con trai, liếc những dòng đầu tiên.
TV(st)