Doremon chế: Không ai học giỏi tiếng anh bằng Nô

05/09/2012 10:58 TV (st)
(GDVN) - Nô học giỏi tiếng anh đến mức luôn luôn bị lừa.
TV (st)