Doremon chế: Than thân trách phận

12/08/2012 02:50 TL (st)
(GDVN) -" Dưới đất có triệu con mèo, cớ sao chẳng có con nào giống Mon"
TL (st)