Ghen với... bắp ngô!

12/10/2011 10:35 (Sưu tầm)
(GDVN) - Cặp vợ chồng trung niên đi qua chợ. Vợ bảo chồng:

- Ông dừng xe lại đây, tôi vào chợ mua chục bắp ngô về ăn.

- Này, bà nhớ lựa bắp mềm, non cho tôi nghe bà, bắp già hạt cứng quá tôi không ăn đâu.

Bà vợ hậm hực vào chợ rồi trở ra, tay cầm chục bắp già đưa cho chồng.

- Ủa sao bà mua bắp thế này?

- Ông không ăn được thì tôi ăn! Còn ông đi tìm bắp non mà ăn.

(Sưu tầm)