Hỏi khó

10/05/2012 10:45 TV (st)
(GDVN) - Sinh viên trường Y đến thi vấn đáp với giáo sư. Giáo sư hỏi thí sinh:
TV (st)