Hỏi xoáy đáp xoay: Cách đi ăn không mất tiền

19/10/2012 10:06 TL (st)
(GDVN) - Muốn ăn ngon nhưng lại không có tiền, tuy nhiên GS Xoay vẫn có cách để được ăn những bữa ăn "no" mà lại miễn phí. 
TL (st)