Hỏi xoáy đáp xoay chế: Đầu óc "đen tối"

01/10/2012 10:24 TL (st)
(GDVN) - Lại là những câu hỏi rất "xoáy" và tất nhiên câu trả lời cũng rất "xoay".
TL (st)