Hợp tác cùng làm ăn

10/09/2012 10:29 TL (st)
(GDVN) - Hợp tác kiểu này có được coi là "gian thương"?
TL (st)