Hy vọng của trẻ con

19/02/2012 08:29 Sưu tầm
(GDVN) - Tết,ông bác mừng tuổi đứa cháu đang học lớp 1  

- Bác có một đồng 20k và đồng 50k, cháu lấy đồng nào?  


- Cháu lấy đồng màu xanh ạ 

- Tại sao cháu thích đồng xanh?


 - Vì màu xanh là màu hi vọng

Lúc này ông bác rất vui vì đứa cháu lớp 1 biết nghĩ như vậy.

- Vậy cháu hy vọng gì? 

 -Cháu hi vọng bác cho cháu nốt tờ kia!

Sưu tầm