Khách hàng luôn đúng

30/03/2012 14:15 Vnexpress
(GDVN) - Ngày đầu tiên vào làm ở cửa hiệu, chàng nhân viên trẻ được chủ giảng: "Anh đừng có quên. Khách hàng bao giờ cũng đúng".

Chẳng bao lâu chủ nhận thấy khách hàng vào cửa hiệu ông lập tức ra ngay, không mua thứ gì hết.- Có trục trặc gì vậy? - Ông hỏi chàng nhân viên - Tại sao họ không mua?- Ồ! - Chàng trai thật thà đáp - Họ đều bảo giá ở đây quá cao và tôi bảo rằng họ đúng.- !!!!!

Vnexpress